Перевод слова nanoseconds

1) наносекунд

Произношение английского слова nanoseconds

Произношение слова nanoseconds

 

Другие переводы слов
nanowatt  

нановатта

nanowatts  

нановатт

nant  

Нант

naomi  

Наоми

naos  

наос